Mejlby Eastside

Fundraising Mejlby

Vi arbejder på et større projekt med renovering af det lokale Borger og Kulturhus (besluttet på Generalforsamling/borgermøde i marts 14). Fundraisinggruppen er gået i gang med at skaffe ca en million til renoveringen. Anledningen er at tagkonstruktionen er svækket , da et bærende I-jern er ved at krænge og derved mister styrke. Den bedste løsning på dette problem er en helt ny tagkonstruktion, hvor der samtidig kan laves bedre isolering. Og når huset alligevel skal lukkes en periode vil det være oplagt at forbedre toilet og køkkenforhold. Toiletterne er utidssvarende, bl.a er der ingen handicapfaciliteter og køkkenet kan med fordel bruge lidt mere plads. Det er en stor mundfuld, men bestyrelsen og fundraiserne tror på at det kan lykkes at søge penge hjem til opgaven og at det ved fælles hjælp og en portion frivilligt arbejde kan lade sig gøre at realisere projektet.

Bestyrelse og fundraisere har været på en studietur til Klim Forsamlingshus, hvor de i 2009 renoverede huset for 1,2 mio kr. og fik her gode ideer til såvel det praktiske som det økonomiske, og fik  bekræftet at det kan lade sig gøre at løfte store opgaver i fælles flok. Vi var ret imponerede af hvad de havde formået, de havde gennemført en tilsvarende renovering på ca 8 uger, og resultatet var et hus der er tidssvarende mange år frem i tiden. 

Een af de ting vi skal bruge til diverse ansøgninger er forhåndstilkendegivelser om frivilligt arbejde, da det er noget af det der bliver lagt stor vægt på i vurdering af ansøgningen. Derfor beder vi jer byde ind med en realistisk vurdering af hvor mange timer i tror i kan bidrage med over en ca 8 ugers periode - dette er på ingen måde en bindende tilmelding, men netop blot en forhåndstilkendegivelse. Vi vil gerne vide om det er faglærte eller ufaglærte timer i bidrager med, i denne sammenhæng nok mest relevant med håndværkeruddannelse, men vi er også meget interesseret i de ufaglærte timer, blot vægter de forskelligt.

 

Derudover har vi været ude at bede enkelte borgere lave en erklæring om hvad forsamlingshuset betyder for dem og for byen, hvorfor en renovering er påkrævet og hvad det vil betyde for byen/tilføre af muligheder. Sidder du og ærgrer dig over ikke at være blevet spurgt, er du mere end velkommen til at komme med dit bidrag.